معرفی روژیار

تلاش ما آن است که با به کار گیری به روز ترین جهیزات و پرسنل مجرب و جوان محیطی برگرفته از دانش روز دنیا فراهم آورده تا با استفاده از مواد اولیه درجه یک، محصولات غذای با کیفیت و سالم تولید کرده که در شان ایران و ایرانی باشد و در این مسیر خود را مسئول اعتماد مردم دانشته و خدمتی شایسته ارائه میدهیم.

تلفن: 43343674-۰7۱         تلگرام: 09177284373

آدرس کارخانه :

 فارس، جاده شیراز-تخت جمشید، جاده جونجان، شرکت به خوراک سورنا (روژیار)

روژیار