روژیار

شرکت به خوراک سورنا - روژیار

صنایع غذایی روژیار همواره در تلاش است تا در آینده ای نه چنداندور موانع توسعه و موفقیت را با سربلندی پشت سر گزاشته و به جایگاهی برزگ تر و گستره تر و محبوب تر نزد مصرف کنندگان دست یابد و در بازار های داخلی و خارجی سهم بسزایی داشته باشد همچنین با به کارگیری نیروی کار بیش تر نقش مهمی در مارآفرینی ایفا کند.

مقالات روژیار